logo-mini

Blog EAPPI

  Monthly Archives for Styczeń 2018

Szkolenie EAPPI

Peace and Development Studies Community przy współpracy ze Światową Radą Kościołów (WCC) organizuje dwudniowe szkolenie dla osób rozważających udział w Ekumenicznym Programie Współtowarzyszenia w Palestynie i Izraelu. Uczestnictwo w szkoleniu otwiera możliwość wyjazdu na trzymiesięczny wolontariat na terenie Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Jak złożyć podanie o udział? Prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym w języku angielskim […]

Read More